Ansökan Göteborg

Vårt gymnasium riktar sig enbart till elever som är i omfattande behov av särskilt stöd. Eftersom vi själva ansvarar för vilka elever som kommer in hos oss, är det viktigt att föregående skola skickar med bilagor med information som kan vara betydelsefull i antagningsförfarandet.

Till vårt Samhällsvetenskapsprogram krävs det att man når upp till de formella behörighetskrav som finns. Utöver detta har vi också möjlighet att titta på andra omständigheter. Det kan t ex vara en elev med låga poäng i sitt slutbetyg p g a stor skolfrånvaro, men som ändå besitter stora möjligheter att klara av programmet.

Ansökan sker via www.indra2.se

Blankett om särskilda skäl bifogas och lämnas till antagningskansliet i hemkommunen. Blankett finns hos din Studie-och yrkesvägledare.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.