Till våra enheter

Förstärkt Stödboende

Magelungen BO är ett förstärkt stödboende som erbjuder tre stödnivåer:
  • BO1, för unga som är i behov av ett begränsat stöd.
  • BO2, för unga som är i behov av stöd.
  • BO3, för unga som är i behov av ett omfattande stöd.

Förändringsmöjligheter med fokus på ett tryggt boende och självständighetsträning.
Vi har tillståndspliktigt stödboende i form av träningslägenheter i Stockholm

Citat från ungdom som tidigare bott hos oss: 
”Hej. Främst så vill jag tacka för allting ni gjort för mig. Ni hjälpte mig att stå på benen när jag behövde det som mest. Utan er hade jag inte stått där jag står idag. Jag hade inte heller varit den människan jag är idag utan er. Jag vill bara att ni ska veta att ni gör ett fantastiskt jobb, fortsätt med det ni gör. Ni var min familj när jag behövde en, och idag har jag förstått vad ert stöd betydde för mig. Igår köpte jag min helt egna lägenhet. Som jag betalat ur egen ficka.En helt perfekt etta och jag kan se min förra balkong från min utsikt
Tack för att ni gjorde mig, till mig”.

Målgrupp

Vår målgrupp är unga vuxna. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi arbetar med varierande problematik. Det kan vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial problematik och riskbeteende för att utveckla missbruk eller kriminalitet. Vi tar även emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt unga med hedersrelaterad problematik.

Boende

I BO- lägenhet bor unga vuxna i ett eget hushåll i form av träningslägenheter som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade med husgeråd, tv, och telefon.

En förutsättning för boendet på Magelungen BO är att den unga vuxna uppnått en viss grad av självständighet och kan sova själv. Vidare krävs att den boende har en planerad verksamhet under dagtid som t.ex. studier, praktik/arbete eller är på väg att påbörja något sådant.

Den boende måste acceptera det boendekontrakt som gäller för boendeformen och ha någon form av försörjning antingen via Magelungen BO´s försörjningsstöd, studiebidrag eller lön. Tanken är att den unga vuxna skall flytta till eget boende efter vistelsen på Magelungen BO. Boendeformen lägger vikt vid att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna leva ” Ett Självständigt Liv – ESL”. Det är därför viktigt att redan från starten kartlägga vad den boende behöver träna på samt var den unga vuxna skall bo efter tiden i lägenheten.

Vår tanke med de tre stödnivåerna är att vi tillsammans med den unga vuxna ska kunna trappa ner stödet i samband med att den boende blir mer självständig. Vi utvärderar kontinuerligt stöd och behov utifrån de olika stödnivåerna.

Metoder och förhållningssätt

För oss är varje människa unik – oavsett diagnos och vi är nyfikna på individen och dess bakgrund.

Vår inspiration hämtar vi från anknytningsteori utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Vi menar att det är anknytningen som hjälper oss att skapa relationen som i sin tur hjälper ungdomen att kunna utvecklas och mogna mot sin fulla potential.

Detta innebär konkret att personalen har ansvaret för att relationen ska vara trygg och omhändertagande med fokus på att hjälpa ungdomen att utvecklas mot självständighet. Vi utgår alltid från ungdomens mognadsnivå och använder samhörighet och samskapande som verktyg för att bevara relationen.

Utöver fysiska träffar använder vi oss av digitala hjälpmedel för att alltid finnas nära våra ungdomar.

Medarbetarna på Magelungen BO är högskoleutbildade med vidareutbildningar i kognitiv relationell psykoterapi steg 1, systemisk familjeterapi, utvecklingspsykologi, neuropsykiatri och anknytningskurser av Gordon Neufeld. Löpande har man gått på kortare kurser och föreläsningar såsom BBIC-kurs, MI- motiverande intervju, Bergen modellen, Signs of Safety, Våld i nära relationer, Att samtala med ensamkommande flyktingbarn, mfl.

Kontaktpersoner

Tina Dacke

Behandlingschef Stödboende

073 626 48 81
tina.dacke@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.