Skolministern på besök

Skolministern besöker Magelungens resursskola i Solna


Hur planerar du att fånga upp elever som är utsatta och som behöver mer stöd? Det frågade eleverna skolministern när hon besökte Magelungens resursskola i Solna. Resursskolan är ett komplement till den vanliga skolan och ämnad för de eleverna med allra störst stödbehov. I juli 2023 skärps lagstiftningen för resursskolan.

Resursskolan är en anpassad skolverksamhet som präglas av mindre klasser, hög personaltäthet och spetskompetens. De senaste veckorna har skolministern adresserat behovet av resursskolor och den utveckling som behövs inom den vanliga skolan. Det visar att regeringen tar den här frågan på allvar. Det ligger nu ett tillkännagivande på regeringens bord om att skapa en hållbar finansiering av skolgången för resursskolans målgrupp. Idag råder det en olikhet mellan kommunernas finansiering och elevers möjlighet att få plats på resursskola. Solna, tillsammans med Stockholms stad, är några av de kommuner som lyckats ta fram en fungerande finansieringsmodell för elever som behöver resursskola.

– Det är viktigt att titta på kommuner med fungerande resursskolesystem när en rikstäckande finansieringsmodell ska tas fram, säger Mikael Kalmenstam, skolchef för Magelungens resursskolor.

Lotta Edholm på besök på Magelungens resursskola i Solna. Vad gör en skolminister egentligen? Var en av frågorna eleverna ställde. I övrigt frågade eleverna hur skolan kan förebygga mobbning och hur skolan kan ge ungdomar en fungerande skolgång för att minska kriminalitet.