Nytt forskningsprojekt om skolfrånvaro

Magelungen inleder nu ett forskningssamarbete med Åbo Akademi. Arbetet sker inom ramen för en doktorandtjänst och handlar om att testa mätinstrument som handlar om skolfrånvaroproblem.

Huvudhandledare är docent Katarina Alanko, forskare och legitimerad psykolog vid Åbo Akademi, medhandledare är David Heyne, verksam vid Universiteit Leiden, Nederländerna, samt Laura Ferrer-Wreder, Stockholms universitet.

Mätinstrumenten är skapade av ledande forskare inom fältet:

  • School Refusal Assessment Scale (SRAS) – Christopher Kearney, USA
  • Inventory of School Attendance Problems (ISAP) – Martin Knollman, Tyskland
  • School Non-Attendance ChecKlist (SNACK), David Heyne, Nederländerna

Vi är glada att kunna bidra till kunskapsutveckling och metodutveckling inom forskningsfältet School Attendance Problems. Förhoppningen är att dessa instrument kan leda till en ökad förståelse för problem med skolfrånvaro samt bättre anpassade insatser.

Läs mera