Ny litteraturstudie publicerad av Johan Strömbeck m.fl om vikten av likartade effektstudier

“Vi behöver använda samma tillvägagångssätt för att mäta effekterna av insatser runt hemmasittare för att öka kunskapen och jämförbarheten om resultatet. Då kan vi se till att  använda de insatser som ger bäst resultat för elever med skolfrånvaroproblematik,” säger Johan Strömbeck, forskningsanvarig på Magelungen Utveckling . 

Magelungen har länge tryckt på vikten av att visa på evidens i sitt arbete med skolfrånvaro. Nu har Johan Strömbeck, tillsammans med David Heyne, Katarina Alanko, Martin Bergström och Robin Ulriksen, gjort en litteraturstudie som visar på vikten av att använda samma tillvägagångssätt när vi mäter effekter av stöd- och behandlingsinsatser för hemmasittarproblematik.

“Vi uppmuntrar fler att mäta effekter av sina behandlingsinsatser och det går att göra storskaligt i forskningsstudier men det går också att göra i din egen verksamhet. Men vi ser också behovet av att effektstudierna utförs så likartat som möjligt”, säger Johan Strömbeck.

 

 

 

Ta del av vårt nyhetsbrev

Vårt syfte med nyhetsbrev och utskick är att informera om vårt utbud. Dels om våra kostnadsfria seminarier och dels om våra utbildningar, föreläsningar, konferenser, event och det som är aktuellt inom vår bransch. Kryssa i rutan nedan för att godkänna att vi hanterar dina personuppgifter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra utskick/ nyhetsbrev. Vi kommer inte att ge dina uppgifter vidare till tredje part.