Ny upplaga: Hemmasittande elever och vägen tillbaka

Inom kort kommer en ny upplaga av boken ”Hemmasittande elever och vägen tillbaka”

Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen. Denna bok beskriver ett arbetssätt som har hjälpt många elever tillbaka till skolan. Bakom metoden står Magelungen Utveckling som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.
Författarna delar generöst med sig av sina erfarenheter. Bokens målgrupper är främst personal inom skola, socialtjänst, BUP samt föräldrar och anhöriga.

Ur bokens innehåll:
• Orsaker till skolfrånvaro
• Inlärningsteori och beteendeanalys – en grund att stå på
• Att uppmuntra och förändra beteenden
• Konsten att skapa allians med elever, föräldrar, skolpersonal
• Samverkan och samordning – en grundbult
• Kartläggning och att analysera information
• Förändringen och vägen tillbaka steg för steg
• Vidmakthållande – hur får man förändringen att vara över tid?

Läsaren får kunskap, mång a praktiska tips och via intervjuer möjlighet att tadel av ungas, deras familjers och yrkesverksammas verklighet. Hemmasittande elever och vägen tillbaka ger både en forskningsbaserad grund och är en praktisk handbok.

Om författarna
Peter Friberg, Ia Sundberg Lax, Robert Palmér och Marit Sahlström arbetar eller har arbetat på Magelungen. Tillsammans med andra kollegor har de utvecklat ett manualbaserat behandlingsprogram för hemmasittande elever som ligger till grund för ett antal verksamheter i landet.

Sara Linderdahl, doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet, ger en redogörelse
för ny forskning på området skolfrånvaro.