Uppsala

Här i Uppsala erbjuder vi:

Vi kan också erbjuda HSP (Hemmasittarprogrammet) som vänder sig till barn och ungdomar som är skolfrånvarande. Magelungen har utarbetat ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa barn och ungdomar tillbaka till en normal skolgång

Vår gymnasieskola erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen Preparandutbildning, Individuellt alternativ och en mindre grupp för elever som har en diagnos inom AST. Skolan vänder sig enbart till elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Kontaktpersoner

Åsa Bergström

Rektor Uppsala Grundskola

076 30 999 35
asa.bergstrom@magelungen.com

Mohamed Ali

Behandlingschef Uppsala

073 - 745 40 79
mohamed.ali@magelungen.com

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.