Solna

Här i Solna erbjuder vi:

Magelungen Solna erbjuder Heldag – behandling & skola för elever som behöver vara i ett mindre sammanhang. Vi vill fokusera på det som fungerar utan att blunda för det som behöver förändras. Genom samtal och en väl fungerande skolgång vill vi tillsammans med elev och familj arbeta för en positiv förändring

Vi kan också erbjuda HSP (Hemmasittarprogrammet) som vänder sig till barn och ungdomar som är skolfrånvarande. Magelungen har utarbetat ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa barn och ungdomar tillbaka till en normal skolgång

 

Kontaktpersoner

Hasse Lindblom

Behandlingschef Solna

072 252 46 33
hasse.lindblom@magelungen.com

Eva Torvaldsson

Rektor Solna

070 535 88 39
eva.torvaldsson@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.