Göteborg

Här i Göteborg erbjuder vi:

Magelungen Göteborg erbjuder Heldag – behandling & skola för elever som behöver vara i ett mindre sammanhang. Vi vill fokusera på det som fungerar utan att blunda för det som behöver förändras. Genom samtal och en väl fungerande skolgång vill vi tillsammans med elev och familj arbeta för en positiv förändring

Vi kan också erbjuda HSP (Hemmasittarprogrammet) som vänder sig till barn och ungdomar som är skolfrånvarande. Magelungen har utarbetat ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa barn och ungdomar tillbaka till en normal skolgång

FUNKA-programmen är öppenvårdsprogram där vi arbetar multimodalt, intensivt  utifrån KBT och systemteoretisk grund. Mycket av arbetet går ut på att hjälpa ungdom och familj med en fungerande vardag.

Vår gymnasieskola erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen, Individuellt alternativ och en mindre grupp för elever som har en diagnos inom AST. Skolan vänder sig enbart till elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Magelungen Göteborg
Sankt Pauligatan 3
416 60 Göteborg

Magelungen Gymnasium Göteborg
Ebbe Lieberathsgatan 18 c
412 65 Göteborg

Kontaktpersoner

Karin Berggren

Tf Rektor Magelungen Resursgymnasium

076 33 88 705
karin.berggren@magelungen.com

Oskar Hill

Behandlingschef Magelungen Göteborg

070 745 00 64
oskar.hill@magelungen.com

Jonas Nestor

tf rektor Resursskola Göteborg

070 090 45 37
jonas.nestor@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.