Göteborg

Här i Göteborg erbjuder vi:

Magelungen Göteborg erbjuder Heldag – behandling & skola för elever som behöver vara i ett mindre sammanhang. Vi vill fokusera på det som fungerar utan att blunda för det som behöver förändras. Genom samtal och en väl fungerande skolgång vill vi tillsammans med elev och familj arbeta för en positiv förändring

Vi kan också erbjuda HSP (Hemmasittarprogrammet) som vänder sig till barn och ungdomar som är skolfrånvarande. Magelungen har utarbetat ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa barn och ungdomar tillbaka till en normal skolgång

FUNKA-programmen är öppenvårdsprogram där vi arbetar multimodalt, intensivt  utifrån KBT och systemteoretisk grund. Mycket av arbetet går ut på att hjälpa ungdom och familj med en fungerande vardag.

Vår gymnasieskola erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen Preparandutbildning, Individuellt alternativ och en mindre grupp för elever som har en diagnos inom AST. Skolan vänder sig enbart till elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Magelungen Gymnasium Göteborg
Ebbe Lieberathsgatan 18 c
412 65 Göteborg

Magelungen Göteborg
Sankt Pauligatan 3
416 60 Göteborg

Kontaktpersoner

Helene Suomalainen

Behandlingschef Göteborg

070 007 96 11
helene.suomalainen@magelungen.com

Jessika Andersson

Rektor Magelungen Göteborg

072 239 15 11
jessika.andersson@magelungen.com

Oskar Hill

Enhetschef Öppenvården

070 745 00 64
oskar.hill@magelungen.com

Pia Solberg

Rektor på Göteborgs Gymnasium

073 - 544 13 65
pia.solberg@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.