Sommarkollo

Sommaren är högsäsong på kollo. Vi erbjuder sommarkollo på två kollogårdar:

Våra grupper vänder sig till familjer med barn och unga som behöver en plats för nya goda upplevelser tillsammans i familjen eller med andra jämnåriga. Tillsammans vill vi skapa grupper där alla kan få uppleva hur det känns att lyckas och må bra. Vi erbjuder trygga och meningsfulla sammanhang som kan ge avlastning, återhämtning, goda stunder, stöd och miljöombyte

Livet på sommarkollo kan innehålla aktiviteter som bad, fiske, lek och utflykter men också tid för självsamhet och lugnare aktiviteter som pyssel, att läsa böcker och spela spel. Barn och ungdomar är med och planerar och önskar aktiviteter. Vi har samlingar där vi pratar om viktiga saker som hur vi har det tillsammans och kan dela tankar, känslor och erfarenheter.

Vi planerar inför och emellan vistelsen tillsammans med deltagare och föräldrar för att kollo ska bli en så bra erfarenhet som möjligt

Gruppernas sammansättning är anpassad efter ålder och vilken form av stöd deltagarna förväntas behöva. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje enskild individ utifrån sina resurser och behov.

PS. Vi har särskilda sommarkollo-grupper för familjehemsplacerade. Läs mer om våra grupper för barn och unga i familjehem här

Kontaktpersoner

Josefin Müller

Ansvarig Kolloverksamheter Stockholm

076 180 26 73
josefin.lange@magelungen.com

Elin Ekerheim Matsman

Enhetschef Kollo Stockholm och Örebro

076 324 42 15
elin.ekerheim@magelungen.com

Fedha Muhedinovic

Föreståndare kolloverksamheten Suttaboda Örebro

073 042 78 73
fedha.muhedinovic@magelungen.com