Intervju med Nadja Yllner – om boken ”Hon kallades hemmasittare”

Om att fastna i hallen, om skam och maktlöst tjatande som inte leder någon vart handlar Nadja Yllners bok “Hon kallades hemmasittare – om skolan, tårarna och kampen i hallen”. Under flera år var hennes dotter Lova hemma från skolan. Nadja är prisbelönt journalist på Uppdrag granskning och vill med boken sätta ord på kampen tillbaka till skolan samt ge andra föräldrar i samma sits hopp och stöd.

Ia Sundberg Lax, som intervjuas i boken, ansvarar för Magelungens manualbaserade behandlingsprogram (HSP) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång.
“Den inblick som boken bidrar med kommer att få betydelse för oss som arbetar med denna så viktiga fråga. Att ett barn inte går till skolan är inget enkelt problem som man snabbt kan lösa men boken visar på att det går att hitta lösningar och det tänker jag är hoppingivande för alla de som idag kämpar med det som Nadja och Lova nu kan se tillbaka på”, säger Ia.

Här intervjuas Nadja Yllner och Ia Sundberg Lax av Marit Sahlström från Magelungen.