Hjälp barnen att skydda sig för oron för Corona

En risk med Coronaviruset och de åtgärder som tas är att oron hos unga kan öka. Unga människor är känsligare för att drabbas av oro vid osäkerhet och ovisshet. Oron är inte farlig i sig blir den för obehaglig kan den hindra oss från att göra sådant som är bra för oss, som till exempel sova och ta del av skolarbetet. Detta kan i sin tur leda till en ökad psykisk ohälsa som redan är ett folkhälsoproblem men kan komma att bli ett än större. Ökad oro i grupper av individer kan också leda till irrationella beslut som snarare stjälper än hjälper oss att hantera smittosituationen på ett så bra sätt som möjligt.

Vi som är vuxna runt barn och unga har nu ett enormt stort ansvar att hjälpa eleverna att skydda sig för onödigt stor oro. Detta bör du tänka på som personal:

  1. Inge lugn och trygghet. Barn bedömer risker utifrån vuxnas agerande. Är du orolig själv så prata med andra vuxna om det istället för med eleverna. Undvik att prata om Corona när eleverna är i närheten.
  2. Ge lagom mycket information. Eleverna behöver få information om vilka beteenden som krävs av dem och en förståelse om varför. Mer behöver de flesta inte veta. Det räcker med att säga ”Corona är en bacill som kan vara dålig för äldre och för de som redan är på sjukhus. För deras skull ska vi vara noga med att tvätta händerna och inte träffa någon när vi känner oss förkylda”
  3. Lyssna på eleverna. Fråga om eleverna har några funderingar. Det är annars lätt att vi tänker att eleverna tänker som vi. Har du extra oroliga elever så öva på att inte ge några försäkringar. Oroliga barn har nämligen en lägre tolerans för osäkerhet och behöver träna på att acceptera osäkerheten snarare än att få den bekräftad av andra vuxna. Det är lätt att säga ”nej men det är inget att oroa sig över, inget kommer hända oss!” men det hjälper oroliga elever bättre att säga ”Det är mycket osäkerhet nu och de där tankarna och känslorna gör kroppen med oss när vi är i ovisshet. Det är en del i att vara människa att reagera så. Men vi mår inte så bra av att tänka mer på det än vi måste därför släpper vi taget nu och gör/ pratar om något annat!”
  4. Prata om annat och gör annat tillsammans. Vi lurar oss lätt till att tro att vi löser problem eller minskar oron genom att ta till oss mer information eller prata mer om det. Men när det inte finns ett problem att lösa behöver vi snarare fylla på med andra viktiga saker för att minska oron och må så bra som möjligt. Det kanske inte är nödvändigt att koppla alla skolämnen till Corona. Fortsätt verksamheten i så hög grad som det är möjligt som vanligt. Våra elevers skoldagar är viktiga att fylla med pedagogisk och social inlärning, struktur, skratt, motion osv. snarare än Corona-snack.