Ansökan Liljeholmen

Dessa program erbjuder Magelungen Liljeholmen

  • Handels och administrationsprogrammet
  • Yrkesintroduktion mot handel och administration
  • Programinriktat val mot handel och administrationsprogrammet
  • Individuella Alternativet

Så här ansöker du till oss

– Besök skolan genom bokat studiebesök, kontakta oss för att boka en tid för ditt besök.

– Skicka in din ansökan via Gymnasieantagningens system INDRA

– Avlämnande skola skriver och skickar in blankett till INDRA som stödjer elevens behov av särskilt stöd.

Vi erbjuder en liten skola med närhet till personalen för elever i behov av särskilt stöd. Vår skola har hög personaltäthet och kompetens inom specialpedagogik och vi arbetar i små klasser.  Skolan har ljusa lokaler som är väl anpassade för verksamheten och vi arbetar för att skapa en varm, trygg och strukturerad miljö där du som elev ska kunna nå dina mål med utbildningen. Skolan har en förstärkt elevhälsa där vi arbetar förebyggande med elevfrågor. Du som elev har tillgång till både kurator och studie – och yrkesvägledare under din tid hos oss.

Vi finns centralt i Liljeholmen bara 5 minuters gångavstånd till centrum och kommunikationer.