Helena Sundholm

Biträdande verksamhetschef

070 768 26 76
helena.sundholm@magelungen.com

Uppsala Öppenvårdsprogram

HSP - Hemmasittarprogram

Uppsala

Hemmasittarprogram

Magelungen Uppsala Öppenvårdsprogram kan erbjuda Hemmasittarprogrammet både som insats för eleven och dess familj och som utbildningsinsats för arbetsgrupper inom kommunen och skolor.

Magelungen har över tid utvecklat behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och ungdomar, vilket har resulterat i ett manualbaserat behandlingsprogram (HSP) vars syfte är att få skolfrånvarande barn och ungdomar tillbaka till en fungerande skolgång. Hemmasittarprogrammet är ett manualbaserat behandlingsprogram där man arbetar multimodalt, intensivt, på hemmaplan utifrån inlärnings- och systemisk teori samt med kognitiv beteendeterapi som grund.

Intensiv familjebehandling

Intensiv familjebehandling riktar sig till familjer med hög konfliktnivå och svårigheter i samspel mellan föräldrar och ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Målet är att hjälpa såväl föräldrar som barn till mer funktionella beteenden och ett positivt samspel. Insatsen riktar sig till unga mellan 12 – 17 år och deras familjer.

Hitta hit

Slottsgränd 6,
Uppsala, Sverige

Visa karta