Ulrika Lindberg

Rektor Älvsjö Heldag och Resursskola

072 300 62 80
ulrika.lindberg@magelungen.com

Lena Berglund

Skolsköterska

072 334 14 12
lena.berglund@magelungen.com

Marianne Nagy

Behandlingschef Södermalm Heldag

070 461 01 89
marianne.nagy@magelungen.com

Stockholm Långbropark

Grundskola

Stockholm

Långbroparkgruppen, ligger centralt vid Älvsjö station med goda tåg- och bussförbindelser. Våra lokaler är fina och ligger nära varandra på Solberga Hagväg 4.

 • Heldag låg och mellanstadiet för barn som är mellan 7 – 11 år (åk 1 – 6) och deras familjer.

Vår verksamhet  är liten i relation till antal elever men samtidigt stor på så vis att det finns flera professionella vuxna att vända sig till. Det är ett sammanhang som är tydligt och förutsägbart, där relationer är viktiga och utmaningarna lagom stora för möjligheten att få lyckas. Delaktighet och samarbete med vårdnadshavare är en förutsättning för att uppnå målen med placeringen

Barn lär sig inget av att misslyckas och gör rätt om de kan. I verksamheten arbetar socionomer/beteendevetare/behandlare (samordnare), familjeterapeut och lärare. Runt varje barn och familj finns ett team bestående av en person ur varje profession.

Vi strävar mot att skapa ett sammanhang där varje enskilt barn och familj får möjlighet att utveckla sina färdigheter och förmågor. Vårt mål är att skapa en verksamhet där varje barns behov kan mötas upp på bästa sätt Barnen ges hos oss möjlighet att träna på socialt samspel tillsammans med andra barn och vuxna i ett litet skolsammanhang. För att vi ska få till ett lyckat förändringsarbete tror vi på att ha ett nära samarbete med barnens familjer. Detta sker genom att vi har en tät kontakt via telefon och kontinuerliga familjesamtal.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Insatsen lämpar sig väl vid exempelvis:

 • Problematisk hemsituation
 • Omsorgsbrist
 • Utåtagerande beteende
 • Återkommande konflikter
 • Isolering
 • Hemmasittarproblematik
 • Gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer
 • Anknytningsproblematik
 • Ångestproblematik
 • Trauman
 • Psykiatrisk problematik

Vår teorigrund bygger på systemteoretiska modeller, inlärningspsykologi, anknytningsteori och kognitiv beteendeterapi. Vi har stort kunnande och arbetar aktivt med

 • Anpassningar och bemötande utifrån neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • TMO (traumamedveten omsorg)
 • Mentalisering
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning där behandling sker strukturerat under dagtid i kombination med skola. Där behandlingsarenan är skolans normaliserande struktur.

Vid frågor om ”Heldag – behandlings & skola” vänd er till Behandlingschef Kalle Dahlin

Hitta hit

Solberga hagväg 4,
Älvsjö, Sverige

Visa karta