Anel Murtic

Rektor Örebro Heldag och Resursskola

076 041 02 48
anel.murtic@magelungen.com

Annalena Hermansson

Skolsjuksköterska

070 456 56 01
annalena.hermansson@magelungen.com

Örebro Heldag – behandling & skola

Heldag - Behandling & Skola

Örebro

Örebro Heldag erbjuder terapeutisk verksamhet med integrerad skola i en tydlig och förutsägbar miljö för barn och ungdomar 10-18 år.

Vårt arbetssätt vilar på en systemisk grund. För oss är det därför viktigt att göra hela familjen delaktig i förändringsarbetet. Regelbundet familjearbete ingår som en naturlig del i upplägget. I mötet med barn och familjer jobbar vi mentaliseringsbaserat, vilket kortfattat syftar till ökad självkännedom samt förståelse av hur man påverkar och påverkas i relationen till andra människor.

Verksamhetens skola är en fristående skola som bedriver undervisning i mindre grupper 4-8 barn per grupp i årskurserna 4-9. Våra lärare ansvarar för att göra upplägg avseende skolarbetet, vilka är individuellt anpassade utifrån varje barn/ungdoms behov och skolans läroplan.

Runt varje barn/ungdom och familj skapas ett team bestående av en behandlingsansvarig samordnare, en mentor och en familjeterapeut som följer hela placeringen. Arbetet i teamet bygger på tydligt formulerade mål som baseras på barnets/ungdomens och familjens behov och uppdragsgivares vårdplan/uppdrag.

Vi finns på Skolgatan 26

  • 10 – 18 år
  • 20 platser

Hitta hit

Skolgatan 26,
703 62 Örebro, Sverige

Visa karta