Marlene Frostberg

Rektor och Specialpedagog Helsingborg

070 742 73 11
marlene.frostberg@magelungen.com

Kalle Dahlin

Behandlingschef Helsingborg

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Helsingborg Heldag Behandling & Skola

Heldag - Behandling & Skola

Helsingborg

Målgruppen för Heldag Behandling&Skola barn och ungdomar med skiftande sociala och psykiska svårigheter såsom t.ex. koncentrationssvårigheter, isolering, depression, tvångstankar, tvångshandlingar, psykosproblematik, svårigheter med sociala sammanhang med jämnåriga och vuxna, problem med konflikthantering, skolfrånvaro, tidigare skolmisslyckanden och neuropsykiatriska diagnoser. Inriktningen i skolan är behov av omfattande särskilt stöd, vi riktar oss mot elever som av någon anledning inte kommit tillrätta i vanlig skolgång.

I vår behandling arbetar högskoleutbildad personal med vidareutbildning i olika inriktningar och metoder som innebär en stor kunskap riktad mot vår målgrupp. Vi arbetar med inlärningsteori som grund, med ett systemteoretiskt synsätt och KBT. Vi har ett lågaffektivt förhållningssätt i hela vår verksamhet.

Behandlarna arbetar tillsammans med ungdomen och familjen för att öka ungdomens möjligheter och att utveckla sin förmåga att hantera svåra situationer, hitta konstruktiva strategier för att uppnå sina mål. Detta både genom individsamtal och SEFT i grupp (Social och emotionell färdighetsträning). Behandlingen och skolan är integrerade och ungdomen och föräldrarna har ett eget team bestående av familjebehandlare, ungdomsbehandlare/samordnare och mentor.

Vi håller ungdomsgruppen liten och ser ungdomars olikheter som naturliga variationer och styrkor. De individuella planeringarna görs utifrån intressen, styrkor, mål och behov, och vi arbetar efter aktuella åtgärdsprogram och genomförandeplaner. I vår skola möts eleverna av hög pedagogisk kompetens. Vi kan erbjuda alla skolämnen på plats och våra lärare är legitimerade.

Vi har specialpedagog och kurator alla dagar. Eleverna går i en gemensam klass med genomgångar och varierade arbetssätt. Vi anser att känslan av gemenskap är avgörande för att trivas och utvecklas i skolan. Vi erbjuder alltid individuellt stöd vid behov. Vi strävar efter en god måluppfyllelse och behörighet till fortsatta studier för alla elever.

 

Hitta hit

Paviljonggången 3,
Helsingborg, Sverige

Visa karta