Centrala Studiedagar

Eftersom Magelungens alla skolor, dess klassrum,  lärare och rektorer befinner sig på olika platser runt om i vårt land försöker vi varje år att ordna en central  studiedag där vi får chans att tillsammans förkovra oss inom ett ämne/ tema samt får möjlighet träffas för att dela kunskaper, erfarenheter, tankar och funderingar med varandra.

För att denna dag ska bli så bra som möjligt väger vi in en mängd olika aspekter då vi planerar  upp den. Vi brukar exempelvis utgå från kvalitetsrapporter, utvärderingar  eller sådant vi på annat vis identifierat att vi behöver jobba lite extra med eller lägga ett extra stort fokus på just nu.  Själva huvudsyftet med dagen är  dock alltid att den ska leda till att vi ökar vår gemensamma kompetens samt att den på sikt bidrar till att  öka kvaliteten eller förbättra undervisningen samt det praktiknära arbetet på ett eller annat vis.  Eftersom vi i Magelungen även strävar efter  att våra skolor ska kännetecknas av att de är meningsfulla, utvecklande, stimulerande och trygga för alla finns såklart även det med på någor vis.

Under årets studiedag som gick av stapeln den 15 mars låg vårt fokus på  kollegialt lärande, undervisningsrelationer, lärarprofessionalitet och pedagogik och målsättningen var att dagen ska bidra till att öka vår gemensamma kunskap / kompetens samt skapa goda möjligheter för oss att dela och sprida såväl metoder, strategier, knep som tankar, funderingar och idéer.

Under dagen bjöds vi på ett flertal miniföreläsningar som hölls av våra kollegor från några olika Magelungenskolor och för att även få lite input utifrån hade vi dagen till ära anlitat Anneli Frelin ( professor i didaktik vid Högskolan i Gävle (bakgrund som lärare).som föresläste för oss om lärarprofessionalitet och undervisningsrelationer.

Löpande under dagen uppmanades deltagarna att skriva ner sina tankar och reflektioner från de olika föresläsningspassen och i slutet av dagen fick de dela dessa med kollegor från andra enheter eftersom de då delades in i mindre samtalsgrupper.

Av den respons som redan nu kommit in framkommer att de allra flesta överlag är nödja med dagen. Att  den kändes givande,  inspirerande och att den gav upphov till nya tankar och ideér kring hur arbetet, verksamheten eller undervisingen skulle kunna förbättras och förfinas ytterligare. Även upplägget uppskattades på det stora hela trots att många hade föredragit att ses på riktigt.

I vanlig ordning försökte vi även filma föresläsningarna så att de som av olika anledningar inte kunde delta skulle kunna ta del i efterhand.