Centrala Studiedagar

Eftersom Magelungens olika skolor, dess klassrum,  lärare och rektorer befinner sig på olika platser runt om i vårt land försöker vi varje år att ordna en central  studiedag där vi får chans att tillsammans förkovra oss inom ett ämne/ tema samt får möjlighet träffas för att dela kunskaper, erfarenheter, tankar och funderingar med varandra.

För att denna dag ska bli så bra som möjligt väger vi in en mängd olika aspekter då vi planerar  upp den. Vi brukar exempelvis utgå från kvalitetsrapporter, utvärderingar  eller sådant vi på annat vis identifierat att vi behöver jobba lite extra med. Själva huvudsyftet med dagen är  alltid att den ska leda till att vi ökar vår gemensamma kompetens samt att den på sikt bidrar till att  öka kvaliteten eller förbättra undervisningen på ett eller annat vis och eftersom vi i Magelungen arbetar för att våra skolor ska kännetecknas av att de är meningsfulla, utvecklande, stimulerande och trygga för alla finns ju även det med som en röd tråd.

För att minska resandet hade vi i år tagit beslut om att dela upp oss så vi skulle ha en studiedag för de som befinner sig i södra delen av vårt land och en för dem som befinner sig i den mellersta delen.Vårt gemensamma tema var enligt planen kollegialt lärande, pedagogik och undervisning och i båda regionerna skulle det bjudas på en hel del spännande miniföreläsningar och föredrag från våra lärare/lärargrupper och i båda regionerna hade man dagen till ära anlitat en extern föreläsare för att även få lite input och inspiration utifrån.

Dessvärre fick båda dessa dagar ställas in på grund av rådande situation med coronaviruset. Vi hoppas dock att kunna genomföra dem längre fram eftersom detta var något många sett fram emot och uttryckte att de behövde.