Till våra enheter

Kalle Dahlin

Biträdande verksamhetschef

073 530 44 11
kalle.dahlin@magelungen.com

Karin Sollermark

Övergripande verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Helena Sundholm

Biträdande verksamhetschef

070 768 26 76
helena.sundholm@magelungen.com

Heldag – Strukturerad öppenvård i kombination med skola

Vår verksamhetsidé med Heldag – Behandling & Skola är att skapa sammanhang som kan bidra till människors utveckling så att de på bästa sätt kan använda den kompetens och de resurser de har och utveckla dessa i ett tryggt och förutsägbart sammanhang. Samarbete genomsyrar våra verksamheter och är en nödvändighet för att uppnå önskat förändringsarbete och uppsatta mål. Vi erbjuder intensivt familjesamarbete och individuellt upplagd behandling/ färdighetsträning både enskilt och i grupp, i kombination med individuellt anpassad skola.

De barn och ungdomar som kommer till oss kommer via socialtjänsten, utbildningsförvalningen och BUP.

Vi vänder oss till ungdomar 12–17 år och deras vårdnadshavare/familjer/familjehem.  På Magelungen arbetar högskoleutbildade behandlare och pedagoger tillsammans med ungdom och familj mot de uppsatta målen i nära samverkan med andra aktörer.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Strukturerad öppenvård lämpar sig vid;

 • Problematisk hemsituation
 • Omsorgsbrist
 • Utåtagerande beteende
 • Återkommande konflikter
 • Isolering
 • Hemmasittarproblematik
 • Gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer
 • Anknytningsproblematik
 • Ångestproblematik
 • Trauman
 • Psykiatrisk problematik

Vi har kompetens inom;

 • Systemiskt arbete
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • TMO (traumamedveten omsorg)
 • Mentalisering
 • ART/ACT/Repulse

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men  syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning med ambitionen att vara ett alternativ till heldygnsvård

De flesta av våra enheter vänder sig till ungdomar (12-17 år), men några av våra verksamheter vänder sig även till yngre barn:

HELDAG – Behandlings & Skola för yngre barn

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.