Hur går det sen?

För ungdomar som har varit på Magelungen.

  • Vid uppföljning uppger ungdomarna minskade beteendeproblem, ökad tillfredsställelse med livet, större känsla av sammanhang och en normal självbild*.
  • 87,5 % av tillfrågade ungdomar uppger att de är positiva till Magelungen, anser att de och personalen är överens om målen med behandling samt har förtroende för personalen på behandlingshemmen*.
  • Vid uppföljning uppger 86 % att de efter behandling på Magelungen inte haft någon kontakt med psykiatrisk öppenvård*.

*= Larsson et al. (2008).

Resultatbild

På HVB har ungdomarnas svårigheter minskat över tid. De skattar sina svårigheter lägre vid avslut i jämförelse med inskrivning (d=0,63; n=31*) och lägre vid uppföljning i jämförelse med inskrivning (d=0,66; n=18). Vid inskrivning och avslut skattar de sina svårigheter högre än en icke klinisk jämförelsegrupp (så kallad normalgrupp; 5,0–15,2**). Vid uppföljning hamnar ungdomarna inom normalzon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= Cohen´s d. Mått på effektstyrka. Se t ex. Borg & Westerlund (2012. Statistik för beteendevetare.

**= Totala svårigheter hämtade ur Lundh, L.-G., Wångby-Lundh, M., & Bjarehed, J. (2008). Self-reported emotional and behavioral problems in Swedish 14 to 15 year old adolescents. A study with the self-report version of the Strengths and Difficulties Questionnaire. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 523–532.