Till våra enheter

För dig som vill komma till oss

På våra behandlingshem bor det ungdomar i åldrarna 13-20 år.

Alla har svårigheter av olika slag, man kan vara ledsen, nedstämd, känna att man inte vill leva längre, kanske skadar man sig för att hantera jobbiga känslor. Man kan ha svårt med koncentrationen, varit mobbad, utsatt för svåra övergrepp, ha neuropsykiatriska diagnoser eller svårigheter som påminner om dem. Ungdomar som har svårigheter med kriminalitet eller droger kommer inte till oss.

Öppet behandlingshem

Våra HVB-hem är öppna hem, det betyder att vi varken kan eller vill låsa dörren, låsa in någon eller hålla den kvar mot dennes vilja.

Eget rum

Alla ungdomar har eget rum. Med nyckel så att man kan låsa sin dörr. Personal kan gå in i rummet, de har rätt att göra det om de är oroliga eller av andra skäl behöver komma in. De knackar alltid och säger vem det är. De ger också tid för ungdomen att kunna komma i ordning, klä på sig innan de öppnar dörren och kliver in.

Kompisar

Kompisar får gärna komma på besök, om man har kommit överens om det med personal. De får komma på eftermiddagar, kvällar och helger. Inte när det är skola eller andra aktiviteter. Som ungdom får du även träffa kompisar utanför boendet. Ibland frågar vi föräldrarna om de känner kompisarna och tycker det är bra att umgås med dem.

Åka hem

Som ungdom hos oss får man såklart åka hem till sin familj. Ibland behöver överenskommelser göras med socialtjänsten. Många ungdomar åker hem på helger. Ibland någon kväll i veckan.

Veckopeng

Hos oss får man veckopeng. När man har städat sitt rum, en gång per vecka får man sin veckopeng. Det finns klädpeng också.

Internet

Ungdomarna har tillgång till internet. Nätet är avstängt mellan kl. 24.00-07.00. Det kan finnas bärbara datorer som man kan få låna om man inte har en egen.

Mobiltelefon

Man får ha mobiltelefon.

Aktiviteter

Behandlingshemmen ordnar aktiviteter ibland. Som att gå på bio, gå ut och fika, gå på gym eller andra saker.

Mat

Behandlingshemmen har kockar som lagar mat, främst lunch. Middag lagar ungdom och personal tillsammans. Man får även komma med önskemål om vad man ska äta. Köket är öppet och man kan ta sig en smörgås, frukt eller annat om man behöver något extra. Många ungdomar tycker om att baka och laga mat och gör gärna det.

Att trivas

Det är viktigt att man som ungdom trivs hos oss. När man bor på ett HVB-hem ska man ha det bra. Man ska känna sig respekterad, trygg, lyssnad på och helst förstådd. Vi tycker varje individ är viktig och arbetar på att möta varje ungdom utifrån vem just han eller hon är. Ungdomen ska vara delaktig i sin placering och känna att han/hon kan påverka sin situation.

Varför ska man komma till oss?

På Magelungens HVB-hem kan man få hjälp med att känna sig mindre ledsen, mindre ensam, kunna hantera jobbiga känslor på konstruktiva sätt. Man får hjälp med att gå i skolan, klara av skolan.

Vi jobbar med en metod som bygger på Mentalisering. Att ha en god förmåga att kunna mentalisera gör att det blir lättare att hantera jobbiga situationer i livet, som konflikter, blir lättare att ha fungerande relationer, både med kompisar och familj. Ofta brukar man tycka bättre om sig själv när ens förmåga att mentalisera, reflektera blir bättre.

Metoden går ut på att man tillsammans med personal utforskar, undersöker vad som händer, framförallt i de lägen då allt känns svårt och hopplöst och man inte riktigt hittar någon väg ut ur det jobbiga. Tillsammans undersöker man vad det är som händer, hur det känns, vilka känslor som påverkar en, vad man tänker, hur andra kanske uppfattar samma situation. När man gör det här ofta, tillsammans med andra så brukar den mentaliserande förmåga bli starkare och man börjar må lite bättre. Man börjar kunna betrakta både sig själv och andra på lite annorlunda sätt. Ungefär så!

Om du väljer att komma till oss är du varmt välkommen!

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.