Öppenvårdsprogram

Magelungen Öppenvård erbjuder strukturerade insatser för barn och ungdomar och deras familjer. Insats utförs i följande program:

  • FUNKA programmen vänder sig till barn och ungdomar med beteendeproblematik och syftar till att öka samspelet i familjen, minska konfliktnivån och få till en fungerande skolgång.
  • HSP (Hemmasittarprogrammet) vänder sig till barn och ungdomar med omfattande skolfrånvaro och insatsen sker i ett tätt samarbete med föräldrar och skolpersonal.
  • SPIRA vänder sig till unga vuxna i behov av stöd för att få en fungerande vardag och meningsfull sysselsättning.

Insatserna utgår från gemensamma målsättningar och utförs vanligtvis i hem- och skolmiljö. Målet är att ge ungdom och familj tillgång till strategier som håller över tid och ger en känsla av sammanhang, ökar självkänslan och självbestämmandet. På vissa orter kan vi även erbjuda Familjehemsvård.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.