Heldag – Behandling & Skola

Det tidigare namnet var Dagverksamheter – men numera heter verksamheterna Heldag – Behandling och Skola. Detta för att förtydliga idén om den unika verksamhet som våra integrerade enheter erbjuder i att fylla organisatoriska mellanrum.
Vi vill också signalera att det är ett gemensamt uppdrag från Social- och Utbildningsförvaltningen där vi tar ett helhetsansvar

Vårt fokus är att ge barn och ungdomar stöd i sin sociala och känslomässiga utveckling. Vi erbjuder dagliga strukturer med individuellt stöd och familjesamarbete, olika gruppverksamheter och individuellt anpassad skola.

Våra uppdrag bygger på att genom dagliga strukturer, ett nära samarbete med uppdragsgivare och familj samt tydligt målfokus möjliggöra och främja ungdomars och föräldrars delaktighet i sin egen önskade utveckling.

Verksamheten är uppbyggd kring behandling och skola som är integrerade med varandra. Det innebär att behandlingen och skolan pågår tillsammans under dagen. De individuella uppläggen görs utifrån behandlings- och skolmål.

Varje familj har ett team runt sig som tydligt arbetar tillsammans för att nå de uppsatta målen. Teamet från dagverksamheten består av samordnare, familjeterapeut och mentor.

Vår målgrupp är barn och ungdomar med skiftande sociala och psykiska svårigheter såsom t.ex. koncentrationssvårigheter, isolering, depression, tvångstankar, tvångshandlingar, psykosproblematik, svårigheter med sociala sammanhang
med jämnåriga och vuxna, problem med konflikthantering, skolfrånvaro, tidigare skolmisslyckanden och neuropsykiatriska diagnoser.

De flesta av våra enheter vänder sig till ungdomar (12-17 år), men några av våra verksamheter vänder sig även till yngre barn:

HELDAG – Behandlings & Skola för yngre barn (7-12 år)

  • Långbropark, Stockholm
  • Västra, Orebro

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.