Heldag – Strukturerad öppenvård i kombination med skola Heldag

Vi vänder oss till ungdomar 12–17 år och deras vårdnadshavare/familjer/familjehem.  På Magelungen arbetar högskoleutbildade behandlare och pedagoger tillsammans med ungdom och familj mot de uppsatta målen i nära samverkan med andra aktörer.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Strukturerad öppenvård lämpar sig vid;

 • Problematisk hemsituation
 • Omsorgsbrist
 • Utåtagerande beteende
 • Återkommande konflikter
 • Isolering
 • Hemmasittarproblematik
 • Gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer
 • Anknytningsproblematik
 • Ångestproblematik
 • Trauman
 • Psykiatrisk problematik

Vi har kompetens inom;

 • Systemiskt arbete
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • TMO (traumamedveten omsorg)
 • Mentalisering
 • ART/ACT/Repulse

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men  syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning med ambitionen att vara ett alternativ till heldygnsvård

De flesta av våra enheter vänder sig till ungdomar (12-17 år), men några av våra verksamheter vänder sig även till yngre barn:

HELDAG – Behandlings & Skola för yngre barn (7-12 år)

 • Långbropark, Stockholm
 • Västra, Orebro

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.