Behandling

Vi erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser;  kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer. Magelungen bedriver även en resursstark skola på grundskole- och gymnasienivå för elever i omfattande behov av särskilt stöd.

De riktlinjer som råder i syfte att minska spridningen av Coronaviruset påverkar oss alla på olika sätt och omständigheterna kräver av oss att tänka kreativt och hitta nya sätt för kommunikation och mötesplatser.

Magelungens verksamheter arbetar just nu med att på bästa sätt kunna tillmötesgå ungdomarnas och familjernas individuella behandlingsbehov här och nu, men även framöver om omständigheterna förändras och restriktionerna blir skarpare.

Vi följer och uppdaterar folkhälsomyndighetens direktiv och de riktlinjer om att stanna hemma även vid lindrigare sjukdomssymptom. Vi vill förtydliga att vi fortsatt erbjuder olika anpassade upplägg för att hålla en god och regelbunden kontakt med berörda familjer så att det pågående förändringsarbetet kan fortgå.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor om  hur vi arbetar.

Magelungen är ett alternativ som kompletterar kommun och regioners egna insatser genom ett brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster präglade av samverkan, hög kompetens och engagemang.

Idag finns vi på elva orter där vi erbjuder öppenvårdsprogram, familjehemsvård och strukturerad heldagsverksamhet med behandling och skola. I Stockholmsområdet kan vi även erbjuda behandlingshem och stödboende. Kolloverksamheter finns i Stockholm och Örebro.

Vid förfrågan kontakta respektive enhet

 

Akademi Magelungen erbjuder föreläsningar, öppna seminarium och utbildningar på Magelungens samtliga orter.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.