Behandling

Vi erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser;  kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer. Magelungen bedriver även en resursstark skola på grundskole- och gymnasienivå för elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Vi skapar förutsättningar för goda samarbete i gränslandet mellan olika verksamhetsområden och regelverk. Vi har kompetens och erfarenhet avseende skola, socialtjänst och psykiatri.

Magelungen är ett alternativ som kompletterar kommun och landstings egna insatser genom ett brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster präglade av samverkan, hög kompetens och engagemang.

Idag finns vi på elva orter där vi erbjuder öppenvårdsprogram och strukturerad heldags verksamhet med behandling och skola. I Stockholmsområdet kan vi även erbjuda behandlingshem och stödboende. Kolloverksamheter finns i Stockholm och Örebro.

Vår Akademi – som erbjuder seminarier och skräddarsydd utbildning kan vi stå till tjänst med på samtliga orter.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.