Behandling

Vi erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Inom organisationen kan vi erbjuda olika insatser;  kvalificerad dygnet-runt behandling till enstaka konsultationer. Magelungen bedriver även en resursstark skola på grundskole- och gymnasienivå för elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Magelungen är ett alternativ som kompletterar kommun och regioners egna insatser genom ett brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster präglade av samverkan, hög kompetens och engagemang.

Idag finns vi på elva orter där vi erbjuder öppenvårdsprogram, familjehemsvård och strukturerad heldagsverksamhet med behandling och skola. I Stockholmsområdet kan vi även erbjuda behandlingshem och stödboende. Kolloverksamheter finns i Stockholm och Örebro.

Vid förfrågan kontakta respektive enhet

 

Akademi Magelungen erbjuder föreläsningar, öppna seminarium och utbildningar på Magelungens samtliga orter.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.