Avsnitt 50 Elevhälsans roll och resursernas ansvar

Inte sällan får resurser i skolan – ofta unga personer utan vare sig erfarenhet eller utbildning, ta det tyngsta ansvaret kring barn och unga som mår dåligt i skolan. Hur kan och bör elevhälsan stötta här?

I avsnitt 50 pratar vi om elevhälsans roll  och resursernas ansvar gällande elevernas psykiska tillstånd. På lagom socialt och digitalt avstånd har vi med oss Åsa Bergström, rektor Magelungen grundskola i Uppsala och Rebecca Jernström, samordnande kurator för centrala elevhälsan, Academedias grundskolor.

Avsnitt 50:https://delakanslan.com/2020/05/13/avsnitt-50-elevhalsans-roll-och-resursernas-ansvar/