Ansökan Stockholm Södermalm

Ansökan till Magelungen Gymnasium Södermalm sker enligt följande steg

  1. Ansök via gymnasieantagningen.storsthlm.se. 
  2. Du bör lägga oss som ditt första alternativ för att indikera att vi är den skola du helst vill till.
  3. Din skola/annan avlämnande verksamhet ska skriva och bifoga en blankett som styrker dina behov av omfattande särskilt stöd till din ansökan.
    Specifikt för dig som söker någon av våra inriktningar på Individuellt alternativ (IMA, IMA ASD och IMA Försteget) gäller även följande punkter:
  4. Du kallas till ett personligt samtal där vi vill träffa dig och en vårdnadshavare/kontaktperson. Detta samtal är obligatoriskt.
  5. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Stockholms stad eller Nacka så behöver vi ha ett godkännande från din hemkommun. Tag därför i samband med ansökan kontakt med skolplaceraren.