Vi drar tillbaka vår ansökan om att starta gymnasieskola i Örebro

Angående Örebro kommuns yttrande om Magelungen Utvecklings ansökan om att starta en gymnasieskola i Örebro kommun för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Magelungen har haft kontakt vid två tillfällen med företrädare för Utbildningsförvaltningen i Örebro, angående att starta en gymnasieskola med inriktning mot elever med omfattande behov av särskilt stöd. Senaste träffen var under hösten 2019. Vi har då uppfattat det som att kommunen välkomnar en tillståndsansökan från Magelungen Utveckling om att starta ett gymnasium i Örebro kommun.

Vi har uppfattat det som att kommunen har ansett att det finns ett behov och ett elevunderlag för ett gymnasium med den inriktning som vi har tänkt oss. Detta var anledningen till att vi i januari 2020 skickade in en ansökan till skolinspektionen om att få tillstånd att bedriva gymnasieskola i Örebro kommun.

När vi läser Utbildningsnämndens svar till skolinspektionen angående vår ansökan så säger nämnden att det inte finns något sådant behov.

 

Magelungen är fortfarande övertygade om att ett gymnasium som specialiserar sig på ungdomar med omfattande behov av särskilt stöd skulle kunna vara till nytta i Örebro kommun och att det skulle kunna betyda mycket för de elever som inte fungerar i de ”vanliga” gymnasierna. Vi är också övertygade om att kommunens skolor gör ett gott arbete med dessa elever. Men vi vet också av erfarenhet att det finns ett antal elever som behöver det stöd och den hjälp som vi kan erbjuda i ett mindre sammanhang.

 

Magelungen har ett mycket gott samarbete med de kommuner där vi driver våra skolor, både gymnasieskolor och grundskolor. Detta gäller inte minst i Örebro kommun. Magelungen har som idé att vi skall komplettera den verksamhet som kommunen driver och inte konkurrera med kommunen. Det är därför mycket viktigt för oss att de kommuner där vi verkar anser att våra verksamheter har ett berättigande och att det finns ett behov av dem i kommunen. Magelungen kommer därför, utifrån utbildningsnämndens svar till skolinspektionen, att dra tillbaka sin ansökan till skolinspektionen om att få tillstånd att starta en gymnasieskola i Örebro kommun.

Kanske kan vi, framöver, hitta andra vägar till ett samarbete runt dessa elever.

Magelungen Utveckling                                                        Stockholm 2020-08-20

Genom

Stefan Berg

Gymnasiechef.