Avsnitt 10- Specialavsnitt: Hemmasittarproblematik

Delakänslan-podden möter hemmasittarproblematiken.

Inget barn väljer frivilligt att vara hemma från skolan under långa perioder. Inget barn väljer heller att misslyckas i skolan, riskera utanförskap och lidande.

Avsnittet tar bland annat upp frågor som: ”Vilken är den största utmaningen vad gäller skolfrånvaro i dag?” ”Vilka är de främsta orsakerna till hemmasittarproblematik?” ”På vems axlar vilar ansvaret?” och ”Går det att inkludera alla elever?”

Medverkar gör:

  • Martin Karlberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han har intresserat sig för ledarskap i klassrummet.
  • Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Nordiskt välfärdcenter – NVC. Hon menar att den växande psykiska ohälsan bland unga är en av de största hälsoutmaningarna de nordiska länderna står inför. Lidija jobbar med projektet Unga in i Norden som syftar till att ta fram användbar kunskap om hur man bäst utformar insatser för unga som riskerar utanförskap eller förtidspension.
  • Adam Palmquist, spelutvecklare, föreläsare och har bland annat arbetat med att koppla ihop SO-undervisningen med dataspelet Minecraft för att nå fram till elever med särskilda behov. Hör honom prata om Gamification och inkludering.
  • Ia Sundberg Lax, chef för Magelungens HSP-enhet.
  • Robert Palmér, programansvarig.
  • Peter Friberg, utbildningsansvarig på Magelungen.

Vill du lyssna på avsnittet? Klicka här!