Jönköping

Här i Jönköping erbjuder vi:

Magelungen har funnits i Jönköping sedan 2010. Idag har vi tre verksamheter på plats; Magelungen gymnasium, Magelungen Heldag behandling och skola och Magelungen Öppenvårsprogram

Gymnasiets målgrupp är elever med omfattande behov av särskilt stöd. Programmen är; samhällsprogrammet och introduktionsprogram med preparand samt individuellt alternativ (IMIND). Verksamheten bedrivs i ett litet sammanhang med förstärkt elevhälsa. Antalet elever är runt 40 st.

Magelungens Heldag med behandling och skola riktar sig mot elever i behov av särskilt stöd från åk 6-9. Vi samarbetar med socialtjänsten och utbildningsförvaltningen i respektive elevs hemkommun med syfte att öka elevens/familjens möjligheter att nå sina mål. Antal elever 13 st.

 

Magelungen Öppenvårdsprogram riktar sig mot ungdomar med problematisk skolfrånvaro, sk hemmasittare, samt barn/ ungdomar och deras föräldrar med beteendeproblematik. Mycket av sker i hemmet genom våra manualstyrda hemmasittarprogram och FUNKA-hemmaprogram.

Vår gymnasieskola erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen Preparandutbildning, Individuellt alternativ och en mindre grupp för elever som har en diagnos inom AST. Skolan vänder sig enbart till elever i omfattande behov av särskilt stöd.

Kontaktpersoner

Jonas Nestor

Rektor/Behandlingschef Jönköping

070 090 45 37
jonas.nestor@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.