Introduktionsdag

Sedan några år tillbaka erbjuds all nyanställd skolpersonal en introduktionsdag som planeras och organiseras  av MUST-grupp i dialog med skolchef och rektorsgrupp. .Tanken bakom denna dag är att en som nyanställd i Magelungens skola ska få lite kortfattad information kring sådant som kan vara värdefullt att ha med sig redan från början.  Deltagarna brukar exempelvis få information om Magelungen Utveckling AB, Magelungens skola samt Magelungens koncept för skolutveckling.

Några önskvärda förhållningssätt samt verksamma strategier och verktyg brukar presenteras och deltagarna bjuds på några kortfattade föreläsningar med teman som exempelvis autismspektrumstörning, ADHD, lågaffektivt bemötande samt pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Ett återkommande inslag under introduktionsdagen är även att de nyanställda får chans att sitta tillsammans i smågrupper för att dela såväl kunskaper som erfarenheter, frågor och funderingar med varandra.

Den respons som vanligtvis brukar komma fram då dagen följs upp och utvärderas är att den är såväl behövlig, som trevlig, inspirerande och lärorik. Många brukar även föra fram att det känns bra att bli välkomnad på detta sätt samt att det ger känsla av samhörighet. Att man är del av något större trots att man jobbar på en liten skola eller en liten verksamhet. Vanligt är även att det kommer fram att man uppskattar att få lite ”koll” på vad som önskas och förväntas så att det blir lättare att ”göra rätt”.

Då denna dag på många vis blivit så lyckas planeras nu att även erbjuda övrig nyanställd personal i Magelungen en centralt ordnad introduktionsdag.