Helene Degerfelt

Bitr Rektor gymnasium Danvikstull

072 857 56 40
helene.degerfelt@magelungen.com

Sofi Nilsson

Studie- och yrkesvägledare

076 161 68 37
sofi.nilsson@magelungen.com

IM – Klasser

– en möjlighet för dig som saknar gymnasiebehörighet

Om du saknar gymnasiebehörighet kan du gå introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Du får en individuell studieplan och vi anpassar ditt schema där du läser de grundskoleämnen du behöver (se i programbladet vilka vi har). Du kan i vissa fall även kombinera studierna med praktik eller läsa någon gymnasiekurs. Fokus ligger på grundskolans ämnen för att du ska bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. 

På Magelungen Danvikstull har vi en tilltro till alla elevers förmåga att lära och utvecklas. För att kunna möta elevers olika behov har vi hög personaltäthet och god kunskap om hur vi anpassar undervisningen till den varierade elevgrupp vi möter. Lärmiljön är strukturerad, lugn med digitala och analoga verktyg som bidrar till varierad undervisning och delaktighet. Vi har en helhetssyn på elevens skolsituation vilket innebär ett förstärkt och nära mentorskap i samarbete med elevhälsan och andra viktig personal. Elever på Magelungen träffar sina mentorer varje dag i veckan i sin mentorsgrupp för att tillsammans planera, följa upp och utvärdera skolarbetet.  

I undervisningen ger vi våra elever:
 • Studiestuga som schemalagd undervisningstid och vid extra behov
 • Specialpedagogik med en genomgående och tydlig lektionsstruktur med bildstöd
 • Personaltäthet och en resursstark elevhälsa
 • Studiestuga som schemalagd undervisningstid och vid behov extra pluggkafé
 • Schemalagd mentorstid varje dag
 • En gemensam struktur i skolans lärplattform
 • Preppstuga för dig som vill läsa vissa ämnen i en snabbare takt
Sociala aktiviteter som främjar ett gott arbetsklimat:
 • Ett väl fungerande elevrådsarbete
 • Frukost serveras fem dagar i veckan i vårt fina kök
 • Lunch serveras varje dag, och mellan målen finns frukt och fika
 • Olika traditionsbundna begivenheter runt vissa högtider

Vi erbjuder en liten skola med stort engagemang för dig som är i behov av särskilt stöd. Här studerar du i en lugn och trygg miljö i fräscha lokaler. Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd som behövs för att kunna gå vidare till studier eller yrkesliv.

Låter det intressant? Kontakta någon i vår kontaktlista och boka in en tid för ett besök.