För vårdnadshavare och närstående

Välkommen till Magelungens familjestödssida.
Här kan du som förälder, närstående och vårdnadshavare få tips och råd om viktiga teman som rör dig själv eller dina närstående.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga och deras familjer. På sidan finns information, tips och råd från oss på Magelungen men också vägledning och länkar till andra stödorganisationer.

På länkarna kan du välja vilken typ av information som kan vara till hjälp för dig.
Det kan handla om vem du ska kontakta när du behöver stöd på olika sätt, var du kan erbjudas stöd och vad du kan få hjälp med. Men även tips och råd på teman som kan vara utmanande och svårt att hantera på olika vis.