Marianne Nagy

Behandlingschef Södermalm Heldag

070 461 01 89
marianne.nagy@magelungen.com

Ki Sjöblom

Rektor Resursskola Södermalm

073 535 25 13
ki.sjoblom@magelungen.com

Lena Berglund

Skolsköterska

072 334 14 12
lena.berglund@magelungen.com

Ulrika By

Skolläkare

nås via skolsköterskan

Elisabet Svärd

Skolpsykolog

073 745 40 81
elisabet.svard@magelungen.com

Stockholm Södergrupperna

Heldag - Behandling & Skola

Stockholm

Södergrupperna är en verksamhet som  som erbjuder strukturerad öppenvård kombination med skola samt en liten resursskola.

Vi vänder oss till ungdomar 12–17 år och deras vårdnadshavare/familjer/familjehem.  På Magelungen arbetar högskoleutbildade behandlare och pedagoger tillsammans med ungdom och familj mot de uppsatta målen i nära samverkan med andra aktörer.

Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa ärenden med flertalet problemområden. Strukturerad öppenvård lämpar sig vid;

 • Problematisk hemsituation
 • Omsorgsbrist
 • Utåtagerande beteende
 • Återkommande konflikter
 • Isolering
 • Hemmasittarproblematik
 • Gränsöverskridande beteenden/riskmiljöer
 • Anknytningsproblematik
 • Ångestproblematik
 • Trauman
 • Psykiatrisk problematik

Vi har kompetens inom;

 • Systemiskt arbete
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • TMO (traumamedveten omsorg)
 • Mentalisering
 • ART/ACT/Repulse

Behandlingens utformning skräddarsys efter ärendets behov, men  syftar alltid till bästa möjliga hemmaplanslösning med ambitionen att vara ett alternativ till heldygnsvård

Hitta hit

Björngårdsgatan 21,
Stockholm, Sverige

Visa karta