Barn/unga i familjehem

En paus och en plats för nya, goda upplevelser.

Grupper för barn och unga som bor i familjehem har vi på:

  • Gillbergsvik
  • Suttarboda

Gillbergsvik 2019

23-25 august
20-22 september
11-13 oktober
15-17 november
6-8 december

Forskning och erfarenheter visar att många som växer upp i familjehem möts av låga förväntningar i skolan, har sviktande självförtroende och har få eller inga kamrater på fritiden. Familjehem efterfrågar mer stöd och avlastning. Placerande handläggare kan känna en oro kring om barnen/ungdomarna har det tillräckligt bra. Syskon blir ofta placerade i olika familjehem.

På kollo möter deltagarna andra med liknande erfarenheter och kan tillsammans utvecklas under trygga och roliga former. Syskon som bor i olika hem får chans att vårda och utveckla sin relation. Kolloverksamheten fungerar även som avlastning för familjehem.

Gruppernas sammansättning är anpassad efter ålder och vilken form av stöd deltagarna förväntas behöva. Den höga personaltätheten gör det möjligt att möta varje enskild individ utifrån sina resurser och behov.

I nära samarbete med familjehem, socialtjänst och ev. andra viktiga personer beslutas om en individuell planering. Där formuleras mål för kollovistelsen och hur den kan vara ett komplement till andra insatser kring barnet.

  • För åldrarna 7 till 18 år
  • 5 till 12 deltagare per grupp

Helgkollo erbjuder kontinuitet 10 till 11 helger per år för att bibehålla relationer till vuxna och andra barn/unga. Helgkollogrupperna möts upp på fredag eftermiddag och stannar på kollo till söndag eftermiddag.

Sommarkollo kan vara ett komplement till helggrupperna eller en chans för den som aldrig varit på kollo att prova på. Längden på sommarkollo brukar vara 6 dygn.