Nytt kollo med start i Aug 2023!

Vi tar emot ungdomar i åldern 12- 18 år, där varje grupp består av 4-6 barn/ungdomar. Vi har en personal på två ungdomar. Vi tar emot barn som beviljats en insats via SoL (socialtjänstlagen). 

För mer info/kontakt: Camilla Joneson, Enhetschef Magelungen Gävle
Telefonnummer: 070 302 50 11

Mejl: Camilla.joneson@magelungen.com

LÄS MER HÄR!