Nationell konferens om problematisk skolfrånvaro

Nationell konferens om problematisk skolfrånvaro 26-27 april.

Långvarig skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär stort personligt lidande och omfattande kostnader för samhället. Över 10 000 elever i grundskolan i Sverige har en problematisk skolfrånvaro. Siffran antas vara ännu högre på gymnasienivå.

Klicka här & läs mer!