Nationell Konferens: Problematisk skolfrånvaro

Långvarig skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär stort personligt lidande och omfattande kostnader för samhället. Över 10 000 elever i grundskolan i Sverige har en problematisk skolfrånvaro. Siffran antas vara ännu högre på gymnasienivå.

Det finns fortfarande ett stort behov av kompetensutveckling inom området och som en ledande aktör vad gäller kunskaper om att arbeta med skolfrånvaro ur alla aspekter anordnar Akademi Magelungen sin årliga Nationella konferens om skolnärvaro under 2023.

Vi ger dig konkreta verktyg som gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer. På denna konferens tar vi upp flera aspekter av skolfrånvaro och hur du som professionella kan arbeta med för att minska skolfrånvaro.

Områden som tas upp på konferensen:

  • Forskning kring skolfrånvaro: Malin Gren Landell, forskare och utredare, berättar om hur det ser ut med skolfrånvaro både nationellt och internationellt. Hon kommer även lyfta skolfrånvaro på gymnasienivå och vikten av samverkan i närvaroarbetet.
  • Att möte föräldrar till barn med stor skolfrånvaro: Sara Melin, också känd som Lilla Speedos mamma från Uppdrag gransknings Bokstavsbarnen kommer att delge sina erfarenheter och tips som förälder till barn med hög skolfrånvaro. Hur kan du som arbetar med frågan förbättra bemötandet av och samarbetet med föräldrar.
  • Hur kan vi använda onlinearbete i skolnärvaroarbete: Marit Sahlström, författare och pedagog, berättar om hur man kan arbeta online för att hjälpa skolfrånvarande elever att komma tillbaka till skolan.
  • Kartläggning som grund för intervention och samarbete: Ia Sundberg Lax, grundare för Magelungens hemmasittarprogramm (HSP), berättar om hur man kan arbete med kartläggning? Hur använder du dig av den och hur kan kartläggningen göra så att samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar bättre?
  • Främja skolnärvaro för elever med autism: Malin Khoso, leg psykolog och psykoterapeut, berättar om hur man kan arbeta med elever med autism.

Föreläsare i urval (fler tillkommer):
Malin Gren Landell
Sara Melin
Marit Sahlström
Ia Sundberg Lax
Malin Khoso

Information

Datum
26 april - 27 april

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35, distans

Mat och dryck
Frukost, lunch och lyxig fika ingår för de på plats.

Upplägg
Dagkonferens. 2 dagar Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Behöver du boka hotell? Kanske här https://magelungen.com/hotelltips/

Pris
6495 kr exkl. moms

Pris på distans
5495 kr exkl. moms

Anmäl dig