Oskar Hill

Utbildningsansvarig Akademi, Skolfrånvaro

070 745 00 64
oskar.hill@magelungen.com

Jonas Nestor

Rektor Jönköping resursskola

070 090 45 37
jonas.nestor@magelungen.com

Göteborg Heldag – behandling & skola

Heldag - Behandling & Skola

Göteborg

I skolan erbjuds eleverna en individuellt anpassad undervisning utifrån sina personliga behov och mål. En planering görs av mentor tillsammans med elev och vårdnadshavare för att möjliggöra skolframgång.

I behandlingsarbetet arbetar samordnare tillsammans med eleven med sociala mål.  Fokus är att ge stöd i den unges sociala och känslomässiga utveckling. Varje elev får träna och utveckla sociala färdigheter både individuellt och i grupp.

Familjen får stöd genom regelbundna samtal. Avsikten med dessa samtal är att tillsammans hitta nya sätt och strategier att hantera svårigheter.

Hitta hit

Lilla Karlagatan 1,
Göteborg, Sverige

Visa karta