Vi som jobbar här

 

 • Åsa Bergström, rektor
 • Elisabeth Aaro-Östman, lärare/mentor (no, ma, ge)
 • Nadja Enekvist, lärare/mentor (mu, bl, hkk)
 • Edvin Matsson, lärare/mentor (eng/sv)
 • Oskar Byström, lärare/mentor (SO)
 • Malin Stålberg, lärare/mentor (musik, bild, sl, ma)
 • Alexander Bull, lärare/mentor/elevcoach (tk)
 • Ylva Sandström, skolkurator
 • Gunilla Kjellström Sundgren, skolsköterska
 • Elisabeth Svärd, skolpsykolog
 • David Lundberg, specialpedagog
 • Alice Kordelius, SYV