Utveckling av elevhälsan

Skolans uppdrag är att främja elevernas lärande och hälsa  samt att arbeta förebyggande för att minska risken att ohälsa och/eller hinder i lärandet uppstår.  Eftersom lärande och hälsa hänger samman är elevhälsa ett delat ansvar för alla som arbetar i skolan.

I Magelungen pågår ständigt ett arbete för att utveckla och  förbättra elevhälsan så att elevernas förutsättningar att  lära, utvecklas och må bra  optimeras. Detta arbete sker på flera nivåer och innefattar en mängd olika processer. Vi arbetar exempelvis med att förbättra undervisningen och lärmiljön så att den ska kännetecknas av att den känns  såväl inkluderande som meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.

Det sker även ett aktivt arbete kring att synliggöra och förbättra rutiner och strukturer för elevhälsans arbete. En viktig del i detta är exempelvis att det digitala systemet ProReNata implementeras samt att tid och energi läggs på att formulera och uppdatera elevhälsoplaner så att de går i linje med Magelungens centralt utarbetade elevhälsoplan.

Om du har frågor kring arbetet med att utveckla elevhälsan kontaktar du: