Tryggare barn HT-23, 1 (FULLBOKAT)

Nya tider för Tryggare barn VT-24, 1 kommer inom kort!

Har du frågor? Mejla akademi@magelungen.com

Om Utbildningen i Tryggare barn:
Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap som utvecklats i samarbete mellan forskare och yrkesverksamma med erfarenhet av att möta barn som utsatts för våld eller där det finns risk för våld. Kursen erbjuds som en insats inom socialtjänsten efter en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Motiverande samtal med föräldrarna påbörjas i nära anslutning till en anmälan.

Syftet är att tidigt väcka intresse för kursen och att kunna göra en säker överlämning mellan utredning och behandling. Tryggare barn innehåller fem centrala teman för lugnt föräldraskap. Fokus ligger på att stärka relationen och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar. Det görs genom övningarfilmer och reflektioner. Möter du familjer med yngre barn (3-12 år) där det finns oro för våld eller kränkning mot barn? Då är du välkommen att göra en intresseanmälan till utbildning i Tryggare barn.

Ledarutbildningen består av sex utbildningsdagar samt individuell handledning på första Tryggare barnärendet. Fokus läggs på innehållet i temat/träffarna som presenteras i behandlar- och föräldraguiden Tryggare barn. I Tryggare barnmetoden finns också förslag på hur barnets perspektiv kan säkras. Barnsamtalen är ett komplement till utredarens kontakt med barnet. Innehållet i Tryggare barn övas med hjälp av videovinjetter och reflektioner.

Programmet är utvecklat av Stockholmstad och på PLUS i Stockholmstad.

Kursledare

Tobias Rasmussen – är leg. psykolog utbildad vid Stockholms universitet. Efter examen 2011 har han jobbat på med beteendeanalys i olika verksamheter: Autismcenter för småbarn, Stockholms Stad PLUS, KBT-gruppen, Academedia och Banyan Center, Psykologpartners. Han har erfarenhet av att handleda pedagoger och föräldrar inom intensiva insatser för småbarn med autism, att arbeta som skolpsykolog och att utbilda och handleda inom föräldrastöd. Som beteendeanalytiskt inriktad psykolog bedriver han också terapi för exempelvis ångest, stress, oro och depression.