Tips och råd vid distansundervisning

För många av Magelungens elever kan det bli en enorm utmaning att klara av hemundervisning. Skolan innebär inte bara att få ta del av undervisningen utan också en struktur i vardagen, social samhörighet och social träning. Vi har därför satt ihop en lista med tips till er som, nu i och med regeringens beslut om hemundervisning för gymnasieelever, kommer ha era barn hemma och försöka hjälpa de till bästa möjliga hållande under den period skolan behöver bedrivas på distans:

 1. Rutiner.
  Bete er som ni gör en vanlig skoldag: ät frukost, sätt på er kläder, borsta tänderna. Den enda skillnaden ska vara att ni istället för att transportera er till skolan går till ”skolplatsen” i hemmet och påbörjar skoldagen hemma. Sätt även rutiner för lunch och raster. Vad gör man när det är rast. Vad ska man äta till lunch? Allt det där ska vara klart och bestämt innan skoldagen börjar.
 2. Schema.
  Skapa ett schema – gärna med tillhörande bilder – tillsammans. Ange klockslag och aktivitet för hela skoldagen.
 3. Mat och sov-klockan.
  Det är extra viktigt att hålla på sov-tider och att gå upp när klockan ringer på morgonen. Att äta vid bestämda tidpunkter är också viktigt.
 4. En fast plats.
  Skapa en skolplats i hemmet som helst enbart används till skolarbete. Se till att platsen har en ren arbetsyta och bra belysning.
 5. Motion.
  Hjälp ditt barn att röra på sig trots restriktionerna. Promenader, springturer, danspauser, yoga eller annan hemmaträning är bra skolarbetspauser.
 6. Social kontakt.
  Hjälp ditt barn att hålla kontakten med klasskompisar. Ordna fysiska träffar om ungdomarna är helt friska annars se till att de håller i kontakterna med videosamtal.