tf vd på Magelungen

Styrelsen och Åsa Blom har kommit överens om att Åsa lämnar sitt uppdrag som VD för Magelungen Utveckling AB.

Vi tackar Åsa för de 18 månader som hon har haft på posten, där hon bidragit med en översyn av organisationen och implementering av administrativa processer för rapportering, dokumentation och beslutsfattande, samt kris-, risk- och säkerhetslösningar.

Under en övergångsperiod kommer Mia Hubinette att vara tf VD.
Rekryteringsprocess av ny VD kommer att ske våren-23.

Processen har varit noggrann och omfattande och en enig styrelse har fattat beslutet utifrån att det saknas en matchning mellan VD och Magelungens kultur.

 

Vad kommer detta då att innebära för er?

Det arbete som pågår fortsätter självklart som vanligt med all den kraft, kompetens och engagemang som finns inom Magelungen.

Om ni har frågor – hör av er!

Mia Hubinette
mia.hubinette@magelungen.com
070 – 60 80 586