Hur gör vi en MUSTig arbetssituation?

Med hjälp av lite olika stödfrågor och instruktioner har vi under årens lopp uppmanat våra rektorer att berätta och beskriva hur de rent faktiskt gör för att åstadkomma en arbetssituation som kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg, vad de gör samt varför de gör så.  De har helt enkelt fått dela med sig av sina bästa strategier, knep och metoder och en del av det som kommit fram har dokumenterats, samlats in och sammanställts i en enkel metodsamling.

Vår tanke med det har varit att verbalisera och synliggöra den tysta men mycket värdefulla kunskapen som finns bland våra rektorer så att den även kan delas och används mer effektivt. Då en rektor kommer ny till Magelungen får hen exempelvis ett ex av denna skrift i sin hand för att på ett enkelt sätt ta del av vad  de nya kollegorna gör för att åstadkomma en MUSTig arbetssituation, hur de gör samt varför de gör så.

Om du är intresserad av att ta del av de strategier, knep och metoder Magelungens rektorer använder sig av finner du dessa  i dokumentet Metoder för MUSTig arbetssituation nedan.Värt att påpeka är dock att detta inte är några helhetslösningar utan endast lite enkla beskrivningar. Förhoppningsvis kanske något kan kännas lockande eller intressant att testa i syfte att öka känslan av att det som görs på arbetet är meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt.

 

 

Om frågor eller funderingar uppstår kontaktar du:

Kontaktpersoner