Hållbar skolutveckling

I skolutvecklingsarbeten är det många saker som är viktiga att tänka på men genom vårt arbete har vi identifierat några faktorer som är lite extra viktiga för att man ska få till  skolutveckling som står sig över tid och leder framåt i rätt riktning. Det vill säga om man vill få till en skolutveckling som även är hållbar.

 • Tänka långsiktigt  – vara medveten om att det kommer att ta tid och måste få ta tid.
 • Tänka till kring när saker ska sättas igång, på vilket vis det ska ske, vilka som förväntas delta och hur den planerade satsningen påverkar övrigt som redan är igång.
 • Lyssna in, ta reda på önskningar, behov, förutsättningar ” se till den lilla enhetens behov”
 • Bearbeta och processa idéer på flera nivåer – undvik snabba beslut vid ”sittande bord”
 • Tala i termer av koncept och helhetslösningar och fundera på hur övriga satsningar passar in där.
 • Se skolutveckling som en interaktiv process, där själva ”huret” görs upp i samspel med de som förväntas delta i förändringsaktiviteterna.
 • Sträva efter samsyn men värna om olika perspektiv – ”att alltid tycka lika leder inte till utveckling”
 • Investera tid, energi och pengar – ”som man sår får man skörda” MEN tillämpa även ett ”good-enough – tänk” – ”det här är vad vi har” ”det här är vad vi kan” – släpp på prestigen
 • Stäva efter att de som leder arbetet har erfarenheter och kunskaper om skolutveckling, undervisning, lärande, organisation och kultur.
 • Försök att få skolledare, skolutvecklare och lärare att stanna kvar på sin post
 • Lägg krut på att bygga stödjande strukturer för lärande och utveckling på samtliga nivåer.
 • Tillämpa återkoppling på flera nivåer– ”ger information och energi som är värdefull för att komma vidare”
 • Prioritera handledning till alla – innehåll och form styrs av uppdrag och behov”
 • Värna om ett pedagogiskt fokus – ”pedagoger utvecklar den pedagogiska verksamheten”
 • Tona ner fokus på resultat, prestationer och bedömning – lyft fram andra för lärandet centrala aspekter.
 • Samordna och begränsa satsningar och projekt – ” är det genomförbart, hanterbart?”
 • Repetera, påminna, nöta – ”trägen vinner”