Hållbar skolutveckling

Skolutveckling kan ske på olika vis och handla om olika saker men till syvende och sist bör all skolutveckling leda till att elevernas lärande ökar och att vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att utvecklas så långt som möjligt. ​Skolutveckling kan dessutom vara väldigt roligt men samtidigt otroligt svårt, utmanande och periodvis mycket energikrävande. För att lyckas på bästa sätt i sitt skolutvecklingsarbete bör man därav sträva efter att åstadkomma en skolutveckling som kännetecknas av att det är hållbar. Det vill säga att den står sig över tid och leder framåt i önskad riktning.

Genom vårt arbete med MUST har samlat på oss en hel del erfarenheter och kunskaper kring vad som är viktigt att tänka på om man vill få till en skolutveckling som är hållbar. Först och främst handlar det om att:

Tänka om och ta sig en rejäl funderare på om man kan/vill fortsätta som tidigare om det man gör inte leder framåt. Man behöver även tänka till kring varför verksamheten behöver förändras, på vilket vis det skulle kunna ske samt vad man vill åstadkomma på kort och lång sikt. Viktigt är även att tänka helhet och vara medveten om att en förändring i klassrummet kräver förändring av såväl organisation som system.

Utifrån detta är det sedan verksamt att;

 • Tänka långsiktigt och vara inställd på att förändring kommer att ta tid och måste få ta tid.
 • Tala i termer av koncept och helhetslösningar och fundera på hur övriga satsningar passar in där.
 • Lyssna in, ta reda på önskningar, behov, förutsättningar ” se till den lilla enhetens behov”
 • Bearbeta och processa idéer på flera nivåer – undvika snabba beslut vid ”sittande bord”
 • Investera tid, energi och pengar – ”som man sår får man skörda” MEN tillämpa även ett ”good-enough – tänk” – ”det här är vad vi har” ”det här är vad vi kan” – släpp på prestigen…
 • Se skolutveckling som en interaktiv process, där själva ”huret” görs upp i samspel med de som förväntas delta i förändringsaktiviteterna.
 • Sträva efter samsyn men värna om olika perspektiv – ”att alltid tycka lika leder inte till utveckling”
 • Samordna och begränsa satsningar och projekt – fundera över om det är det genomförbart, hanterbart?
 • Sikta på att de som leder arbetet har erfarenheter och kunskaper om skolutveckling, undervisning, lärande, organisation och kultur.
 • Försöka få skolledare, skolutvecklare och lärare att stannar kvar på sin post.
 • Lägga krut på att bygga stödjande strukturer för lärande och utveckling på samtliga nivåer
 • Prioritera handledning till alla – ”innehåll och form styrs av uppdrag och behov”
 • Tillämpa återkoppling på flera nivåer– ”ger information och energi som är värdefull för att komma vidare”
 • Värna om ett pedagogiskt fokus – ”pedagoger utvecklar den pedagogiska verksamheten”
 • Tona ner fokus på resultat, prestationer och bedömning – lyft fram andra för lärandet centrala aspekter.
 • Repetera, påminn, nöt – ”trägen vinner”