Ansökan Uppsala

På grund av den rådande Coronasituationen kommer vi i år inte att kunna anordna Öppet Hus.
Men du är hjärtligt välkommen att boka ett personligt möte med kurator Deborah Gebru deborah.gebru@magelungen.com och specialpedagog Marianne Pihl marianne.pihl@magelungen.com.

De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång så arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Kontakta Anna Granlund för mera information.

Ansökan sker via gymnasievalet.uppsala.se

Blankett om särskilda skäl bifogas och lämnas till antagningskansliet i hemkommunen. Blankett finns hos din Studie-och yrkesvägledare.

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Rektor Uppsala Gymnasium

072 857 25 55
anna.granlund@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.