Ansökan Jönköping

Våra skolor riktar sig enbart till elever som är i behov av särskilt stöd. Eftersom vi själva ansvarar för vilka elever som kommer in hos oss, är det viktigt att föregående skola skickar med bilagor med information som kan vara viktig i antagningsförfarandet.

Till vårt Samhällsvetenskapsprogram krävs det att man når upp till de formella behörighetskrav som finns. Utöver detta har vi också möjlighet att titta på andra omständigheter. Det kan t ex vara en elev med låga poäng i sitt slutbetyg p g a stor skolfrånvaro, men som ändå besitter stora möjligheter att klara av programmet.

Ansökan till SA sker via Ansökningswebben.

Blankett om särskilda skäl bifogas och lämnas till Antagningskansliet i hemkommunen. Blankett finns hos din Studie-och yrkesvägledare. Kopia på ansökningshandlingar och bilagor skickas till Magelungen.

Ansökan till Introduktionsprogrammen (IMPRE-Preparand samt IMIND – IA) sker via separat blankett och skickas direkt till rektor Anna-Karin Broström

Kontaktpersoner

Anna-Karin Broström

Rektor GY Jönköping/Specialpedagog

073 517 00 42
anna-karin.brostrom@magelungen.com

Carolina Rigo

Bitr.rektor

076 349 45 04
carolina.rigo@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.