Elevhälsa

Elevhälsan på Magelungen omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Då våra skolor inriktar sig på elever i omfattande behov av särskilt stöd har samtliga skolor förstärkt elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande.. Det innebär att att det finns kuratorer och specialpedagoger på plats i skolorna och god tillgång till skolpsykologisk kompetens. Pedagoger och elevhälsan arbetar i team runt eleverna för att på bästa sätt skapa förutsättningar för lärande och utveckling.

För de medicinska insatserna finns det tillgång till skolläkare och skolsköterskor.