Ägare och ledning

Ägare

Magelhusen AB är ägarbolaget som ägs av anställda på Magelungen Utveckling AB. Årligen erbjuds nya medarbetare att bli delägare i företaget. Idag består ägargruppen av 285 aktieägare (2018)
Alla tillsvidareanställda har möjlighet att bli delägare, antingen i samband med årsstämman då nyemissioner kan tecknas eller om någon kollega slutar under året och då säljer sin post.Idén med personalägandet är att vi tycker att det är ideologiskt tilltalande att de som arbetar i företaget är dess ägare, att ägarkonstruktionen säkrar företagets fortsatta utveckling och fortlevnad.

Styrelsen väljs årligen på bolagets stämma.

Styrelse 2018

Hans Richter – ordförande. Exekutive MBA ekonomi.
Margareta Bergendahl, professor I Integrerad Produktutveckling på KTH
Ingvar Nilsson, nationalekonom
Åsa Bergström, rektor Uppsala
Lisbet Knudsen, bitr.chef behandlingshemmet Södermalm
Anette Lindblom, kökschef och HKK-lärare Södergrupperna
Peter Friberg, leg psykolog Akademi Magelungen

Adjungerad:
Jens Thulin, controller SIDA

Ledningsgrupp

Daniel Riddez, vd
Mia Hübinette, vice vd
Marie Nyrén, ekonomichef
Stefan Berg, skolchef Gymnasium
Aiman Jihar, skolchef Grundskola
Karin Sollermark, verksamhetschef
Johanna Agri, verksamhetschef

Ekonomienheten

Om ni har frågor som rör ekonomi, avtal, administration eller lönefrågor är det vår ekonomienhet som ni ska kontakta