Ägare och ledning

Ägare

Magelhusen AB är ägarbolaget som ägs av anställda på Magelungen Utveckling AB. Årligen erbjuds nya medarbetare att bli delägare i företaget. Idag består ägargruppen av 264 aktieägare (2017)
Alla tillsvidareanställda har möjlighet att bli delägare, antingen i samband med årsstämman då nyemissioner kan tecknas eller om någon kollega slutar under året och då säljer sin post.Idén med personalägandet är att vi tycker att det är ideologiskt tilltalande att de som arbetar i företaget är dess ägare, att ägarkonstruktionen säkrar företagets fortsatta utveckling och fortlevnad.

Styrelsen väljs årligen på bolagets stämma.

Styrelse 2018

Hans Richter – ordförande. Exekutive MBA ekonomi.
Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör Luftfartsverket
Ingvar Nilsson, nationalekonom
Anders Sahlin, lärare Gymnasium Södermalm
Lisbet Knudsen, bitr.chef behandlingshemmet Södermalm
Canan Rosén, SYV Gymnasium Södermalm
Peter Friberg, leg psykolog Akademi Magelungen

Ledningsgrupp

Daniel Riddez, vd
Mia Hübinette, vice vd
Marie Nyrén, ekonomichef
Stefan Berg, skolchef
Aiman Jihar, bitr skolchef
Karin Sollermark, verksamhetschef
Johanna Agri, verksamhetschef

Ekonomienheten

Om ni har frågor som rör ekonomi, avtal, administration eller lönefrågor är det vår ekonomienhet som ni ska kontakta