Kontakt med ledningen

Kontaktpersoner

Marie Nyrén

Ekonomichef

073 502 12 69
marie.nyren@magelungen.com

Johanna Agri

Marknad och Kommunikation / Tf Skolchef gymnasium

070 535 88 39
johanna.agri@magelungen.com

Aiman Jihar

Skolchef Grundskola Magelungen

070 722 96 90
aiman.jihar@magelungen.com

Karin Bolin

Skolchef gymnasium

070 727 99 97
karin.bolin@magelungen.com

Karin Sollermark

Övergripande verksamhetschef

070 582 74 91
karin.sollermark@magelungen.com

Isabella Västberg

HR-chef

072 337 38 65
isabella.vastberg@magelungen.com